8. 1. 2019

Místo: Podblanické ekocentrum Vlašim, Pláteníkova 264

Cena: 200 Kč (zahrnuje program a občerstvení)

Přihlašování: Bc. Ester Lachmanová –  ester.lachmanova@csop.cz, 317 845 169