Výsledky středočeského kola Ekologické olympiády

Vítězem středočeského kola Ekologické olympiády se stalo Gymnázium Kladno.

EO 2020

Čtyři týmy ze tří středních škol Středočeského kraje se 18. a 19. září 2020 sjely do Vlašimi, aby se zúčastnily 26. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se studenti utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů obhájilo družstvo Gymnázia Kladno ve složení Klára Doležílková, Alžběta Nevoralová a Jáchym Votoček, které získalo 311,5 bodů ze 400 možných.

Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Příbram a třetí místo patřilo Gymnáziu Vlašim. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v červnu 2021.

Smyslem ekologické olympiády je zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola bylo „Sucho a klimatické změny“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo navrhnutí opatření pro zlepšení zadržování srážkové vody ve vybrané oblasti města Vlašim. Vytvářeli model odtoku dešťové vody a zpracovávali návrhy pro efektivní vsakování vody v zájmovém území při zachování či zlepšení parkovacích možností. Ve druhé praktické úloze družstva vytvářela nový ekostabilizační prvek v podobě výsadby dubové aleje u Sedmpán.

Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník.

www.ekolympiada.cz

2020-10-22T15:29:45+02:00
Přejít nahoru