Badatelské kempy jsou úspěšně za námi. Letošním společným tématem kempů byla voda.

Na kempech jsme se chtěli podívat blíž na vodu kolem nás. Tu v řekách, potocích i tůních. Vodu, ve které se dá koupat i tu, po které se dá plout. Zajímala nás i voda, která se dá pít, ale došlo i na vodu, která nám spadla seshora. Celkem 20 účastníků ve věku 8-15 let přijalo výzvu a vydali se do terénu jak na Litovelsku, tak na Podblanicku.

Během akce jsme se věnovali nejenom různým podobám vody, ale hlavně životu kolem ní. Na Litovelsku jsme pátrali po bobrech, vydrách a záhadě vyvěraček, na Podblanicku jsme se věnovali kvalitě vody a životu vodních bezobratlých živočichů.

Děkujeme všem účastníkům za vzorové zapojení i řešení nelehkých otázek, na které jsme naráželi každým dnem. A jak už to bývá, sice jsme našli odpověď na otázky, které jsme si kladli na začátku, nakonec jsme odcházeli s mnoha dalšími otazníky v hlavě. Co je ale jisté už teď, že se budeme opět těšit na další badatelský kemp. Není však nutné čekat na akci do dalších prázdnin. Pokud to podmínky dovolí, v průběhu školního roku máme pro vás připraveno pod společnou hlavičku badatelského klubu několik víkendových akcí na různá témata v blízkém i dalekém okolí.