Ve čtvrtek 4. 11. 2021 byl oceněn dlouholetý projekt 200 km alejí pod Blaníkem Cenou sympatie v rámci soutěže Adapterra Awords. Projekt představuje 23 let společného úsilí vlašimských ochránců přírody a podblanických obcí.

 Soutěž Adapterra Awords, kterou vyhlásila letos potřetí Nadace Partnerství, oceňuje inspirativní projekty, které přispívají k adaptaci krajiny i sídel na klimatické změny. Ze 101 projektů vybrala komise 18 finalistů, mezi nimi projekt Českého svazu ochránců přírody Vlašim 200 km alejí pod Blaníkem. Kromě základních kategorií mohla veřejnost hlasovat o nejsympatičtější projekt mezi finalisty. Právě tuto cenu sympatie získal podblanický projekt s podporou neuvěřitelných 1783 hlasů.

„V tuto chvíli je za námi už kolem 230 vysázených kilometrů. Je to krásná práce, která je nejen vidět, ale má velký a dlouhodobý efekt na celou krajinu včetně pohody lidí, kteří v ní žijí. Vysadit stromy ale nestačí. Celý projekt je úspěšný hlavně díky dlouholeté spolupráci s obcemi, které o vysazené aleje dále pečují,“ říká Karel Kříž,  jednatel vlašimské základní organizace ČSOP.

O projektu

S programem výsadby alejí podél polních cest začal Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi už v roce 1998. Postupně se do této aktivity zapojilo na 70 obcí a nespočet vlastníků potřebných pozemků, stejně jako řada dobrovolníků. Obnova se týkala jak těch alejí, které přečkaly zcelování pozemků a rozorávání cest, tak těch, které zůstaly již jen ve starých katastrálních mapách.

Stromořadí v krajině zadržují vodu, snižují teplotu půdy, pomáhají proti vodní i větrné erozi a plní krajinotvornou funkci. A protože přerušují rozlehlé lány polí, zvyšují také biodiverzitu místa. Tím vším byly aleje prospěšné krajině našich předků. A po období nekonečných lánů polí je nyní lidé opět začínají do krajiny vracet.

Výsadba 200 km alejí v průběhu 23 let stála přibližně 15 milionů korun. Financována byla z prostředků obcí i jednotlivců, prostředků z programů Ministerstva pro životní prostředí i Evropské unie. Životnost výsadby se předpokládá podle druhu dřeviny 100 až 500 let.

Kontakt pro více informací:

Ing. Karel Kříž,  karel.kriz@csop.cz, 777 800 458