XXI. ročník pedagogické konference je úspěšně za námi. Letošní ročník se uskutečnil prezenčně v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.

Tento ročník konference se nesl v duchu podpory starých stromů v krajině. Nejenom staré stromy, ale i druhy na ně vázané podporuje projekt „Ze života starých stromů“, který je podpořen grantem „Norských fondů – společně pro zelenou Evropu“ a počítá v aktivitách i se zapojením škol a pedagogů. Právě proběhlá konference se nesla v duchu starých stromů a možnosti jejich využití pro výuku a další osvětu – tentokrát žáků.

Konferenci otevřela paní radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, Mgr. Jana Skopalíková, která poskytla i záštitu nad touto konferencí. Úvodní blok konference byl vyhrazen novinkám z oblasti EVVO. Aktivity Ministerstva životního prostředí představila Jitka Burianová, Markéta Strouhalová ze ZŠ Magic Hill v Říčanech představila projekt školní farmy v jejich škole, Podblanické ekocentrum i Vodní dům nabídly školám své projekty a aktivity v oblasti vzdělávání.

Druhá část konference obsahovala programové bloky zaměřené na staré stromy a dřevo. Jan Froněk nabízel inspiraci a své zkušenosti z výuky venku a sázení a péči o školní les, Martina Fialková z Gymnázia Vlašim se zaměřila na praktické pokusy z oblasti výuky chemie a biologie, Karel Kříž vedl vycházku do vlašimského zámeckého parku a poskytoval odborný výklad a nabídl vhled do problematiky stabilizace populace Páchníka hnědého, Jiří Pavelka vedl dílnu pro učitele mateřských škol, která byla zaměřena na polytechnickou výchovu, Eva Albertová se podělila o své zkušenosti s vedením simulačních her a jejich využití ve školní výuce. Tomáš Potfaj vedl hned tři dílny první byla určena především pro pedagogy mateřské školy, kdy předával zkušenosti z projektu MŠ Velíšské „Náš strom“ a jak to může posílit vztah těch nejmenších dětí k přírodě. Dva talíře podzimu byl seminář plný inspirace a prožitkových aktivit, které pomáhají dětem si nejen lépe vštípit učivo, ale také si učení užívat naplno.

Jsme rádi, že se konference zúčastnili pedagogové ze Středočeského kraje, byť v nižším počtu než v předchozích letech. Těšíme se na další ročník této konference ať prezenčně nebo online, podle toho, co nám rok 2022 přinese.