Vršek Na Hůrkách nad Voticemi je od neděle 12. června bohatší o nové geoturistické zastavení pro dospělé i děti.  Venkovní expozice představuje především významnou geologickou jednotku středočeský pluton, na jejímž okraji se Votice nacházejí.  Návštěvník si může vychutnat krásný výhled na město i na vzdálenější vrchy na Benešovsku a v Posázaví, děti ocení interaktivní prvky. 

Slavnostního otevření vyhlídky se zúčastnilo asi 50 lidí. Na zahájení akce promluvil místostarosta města Votice Jan Kučera, který vysvětlil historii záměru od výsadby Aleje svobody před dvěma roky až po vytvoření nevšedního odpočinkového místa. Pásku spolu s ním slavnostně přestřihli starosta města Jiří Slavík a Kateřina Červenková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody a spoluautorka Kamenné vyhlídky.

Na závěr se účastníci pustili do řešení úkolů rodinné hry, která je z Kamenné vyhlídky dovedla přes Starý sad a hřbitov až do Kláštera sv. Františka z Assisi, kde je čekal poslední úkol v geologické části vlastivědné expozice a malá odměna.

Akce proběhal ve spolupráci města Votice, ČSOP Vlašim a MKC Votice a v rámci celorepublikové kampaně Týden geoparků.

Umístění vyhlídky:  https://mapy.cz/s/losegemogo

Více o kamenné Vyhlídce

Na začátku byl záměr města Votice vytvořit na konci nově vysázené Aleje svobody odpočinkové místo. Tento záměr získal podporu z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Při hledání realizátora vznikla myšlenka dát místu ještě další přidanou hodnotu a s tou byl osloven geopark Kraj blanických rytířů, resp. ČSOP Vlašim.

Návrh expozice vzešel z trojčlenného realizačního týmu, který tvořili geolog a autor kamenné mapy ČR v Louňovicích pod Blaníkem Michal Nekl, architekt Marek Kundrata a Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim.

Ústředním bodem expozice je kruh vydlážděný dvěma druhy hornin, což znázorňuje, že Votice leží na rozhraní hlubinných vyvřelin středočeského plutonu a přeměněných hornin pestré série moldanubika. Kolem kruhu jsou rozmístěny velké vzorky vybraných zástupců „žul“ a přeměněných hornin. Naleštěné plošky odkrývají nečekanou krásu každé z nich.

Vyhlídka pracuje s tím, co odtud může návštěvník pozorovat. Představuje metamorfovaný ostrov s Neštětickou horou v dálce, blízký lom Beztahov a celý obzor vyhlídky. Expozice nezapomíná na využití kamene pro stavební účely a kamenické výrobky. Korunou vyhlídky je altán se čtyřmi sloupy z jednoho bloku granodioritu. Uvnitř lze posedět u kamenného stolu a zahrát si deskové hry na připraveném herním plánu.

Komplikované geologické procesy pomáhají dětem (a jistě i dospělým) pochopit kreslené postavy „geobrů“. Zejména děti jsou zvány, aby zapojily další smysly díky hmatovému chodníku, ukázkám různého zpracování povrchů kamene, kukátek nebo pomocí podzemního telefonu. Vzorky hornin jistě využijí na lezení či sezení.

Kamenná vyhlídka je dalším přírůstkem do rodiny expozic zaměřených na geologické dědictví v geoparku, kterou už tvoří Dům přírody Blaníku, Vodní dům v Hulicích, Naučná stezka Roudný, Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou a geologická expozice v Klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. V rámci geoparku plní důležitou úlohu doposud chybějící interpretace vyvřelých hornin středočeského plutonu.

Kamenná vyhlídka mohla vzniknout v tomto rozsahu díky finančním prostředkům města Votice, Středočeského kraje, materiálního daru společnosti Česká žula, a.s. a mnoha dobrovolnických hodin autorů a dalších spolupracovníků.

Kontakt:  Kateřina Červenková, 777 800 461, katka.cervenkova@csop.cz

Fotografie v plném rozlišení ke stažení.

Doplňující informace:

národní geopark Kraj blanických rytířů

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a představuje ho návštěvníkům zajímavým způsobem. Národní geopark KBR byl vyhlášen v roce 2014 na pomezí tří krajů – Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina. Páteř geoparku tvoří Blanická brázda v úseku od města Mladá Vožice po město Sázava, na západě dosahuje nejdále k městu Votice a na východě k městu Ledeč n. Sázavou. Hlavními přírodními fenomény, které chce geopark představovat návštěvníkům, je geologický zlom Blanická brázda, údolí řeky Sázavy, hadcové lokality a pozůstatky po historické těžbě nerostných surovin. Řídícím subjektem geoparku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Více na: https://www.blanik.net/co-je-to-geopark/

Fotografie z vyhlášení: Autorka Tereza Kubištová