Badatelské příměstské tábory

Badatelské příměstské tábory

Každý z nás si klade denně spoustu otázek. Některé jsou významné, jiné zase ne. Všechny jsou ale důležité pro posouvání se vpřed. Není nic horšího než ustrnout na místě.

To se vám však nikdy nestane na badatelském příměstském táboře v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, kde si odpovíme na některé otázky týkající se přírody a říše živočichů. Odpovědi budeme hledat badatelskou metodou pomocí bádání, pokusů a prožitků. Společně tak vytvoříme nezapomenutelný týden.

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Termíny:

  • 8. – 12. 7. 2024
  • 19. – 23. 8. 2024

Tábor proběhne od pondělí do pátku s denní docházkou a je určený pro děti od 8 do 15 let. Budeme se scházet v prostorách Podblanického ekocentra, kde bude začínat každodenní program. Ten potrvá od 8.00 do 16.00 hodin, hlídání dětí zajistíme od 7.30 do 16.30 hodin. O děti budou pečovat zkušení lektoři Podblanického ekocentra. Hlavním vedoucím tábora je Tomáš Potfaj (I. turnus) a Eva Albertová (II. turnus).

Účastnický poplatek:

2 900 Kč (zahrnuje lektorské zajištění tábora, stravu 3x denně, pitný režim, dopravu, materiální zajištění a vstupné do paraZOO)

Přihlašování na tábory bude spuštěno 11. ledna v 19 hodin:

Přihlašování bude probíhat pouze elektronicky na následujícím odkaze: PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY

Přihlašování bude zahájeno ve čtvrtek 11. ledna 2024 v 19.00 hodin. Na dříve došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Přihlášení a uhrazení účastnického poplatku je nutné provést nejpozději do 30. dubna 2024. Při neuhrazení do tohoto data bude rezervované místo uvolněno náhradníkům.

Kapacita táborů je omezená, proto si místo rezervujte v dostatečném předstihu.

Platba účastnického poplatku:
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2024.

Úhradu je možné provést:

  • bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s. Vlašim, číslo účtu 322147339/0800 (variabilní symbol = datum narození dítěte ve formátu den/měsíc/rok, do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte),
  • fakturu vystavíme na vyžádání.

Kontakt:

Ke stažení:

Přílohy k přihlášce na příměstský tábor – budete potřebovat v den nástupu na tábor

2024-01-02T15:33:06+01:00
Přejít nahoru