Srdečně Vás zveme na jarní procházku údolím řeky Blanice až ke Kupsově skále, která se bude konat v sobotu 22. dubna 2023.

Vycházku povede Ing. Mgr. Martin Klaudys. Sraz je v 9:00 hodin u Znosimské brány ve Vlašimi. Trasa vycházky ke Dni Země povede nejprve údolím řeky Blanice, kde nahlédneme na nivní louky u vodárny a kde plánuje Český svaz ochránců přírody Vlašim vytvoření velkých tůní. Ve Znosimi a Polánce si pak prohlédneme zbytky teplomilných trávníků i byliny v „pangejtu“ u silnice. Cílem cesty je Kupsova skála, kde nás budou čekat lýkovce a jarní hájové bylinky. Zakončení vycházky bude cca ve 12:00 hodin na Kupsově skále. V případě zájmu možno dojít společně ve skupině zpět do Vlašimi. Terén jen mírně náročný, doporučeno turistické vybavení a obuv.