V pátek 22. a v sobotu 23. září proběhl ve Vlašimi 29. ročník Ekologické olympiády na téma Zemědělství, potraviny a změna klimatu. Soutěže pro střední školy se zúčastnilo patnáct týmů z jedenácti škol Středočeského kraje. Studenti se utkali ve dvou praktických úlohách, ve kterých měli analyzovat dopady změn územního plánu na vybrané území a shrabat posekanou trávu z přírodně cenné lokality. Mimo praktické úlohy ověřily znalosti soutěžících komplexní test a poznávačka z geologie, zoologie a botaniky. Titul vítězů obhájilo družstvo Gymnázia Jana Palacha Mělník.

Vítězi letošního ročníku se stali Štěpánka Černá, Vojtěch Stanislav Hrabánek a Jiří Klivan z Gymnázia Jana Palacha Mělník, kteří získali 309,5 bodů ze 400 možných. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Vlašim a třetí místo patřilo Gymnáziu Příbram. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v národním kole, které proběhne 6. až 8. června 2024 ve Zlínském kraji.

Smyslem soutěže je zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS. Dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník a Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Fotogalerie z akce ke zhlédnutí zde: Ekologická olympiáda 2023/2024 – Český svaz ochránců přírody Vlašim – album na Rajčeti (idnes.cz)

www.ekolympiada.cz

Co je ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda má v České republice již dlouhou tradici a je organizována Českým svazem ochránců přírody. Národním koordinátorem soutěže je Sdružení Mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody (SMOP). Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu B je MŠMT ČR. Soutěž podporují Lesy České republiky, s. p. Pořadatelé ekologické olympiády si kladou za cíl motivovat studenty k hlubšímu zájmu o ekologii, ochranu přírody a životního prostředí.

Olympiády se účastní tříčlenná soutěžní družstva studentů středních škol. V teoretické části soutěže družstva prokazují své znalosti v ekologii a ochraně přírody (např. ekologické pojmy, stav životního prostředí v Čechách a ve světě, globální ekologické problémy, právní normy na ochranu přírody, poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub apod.). Praktická část probíhá přímo v terénu a studenti si v ní ověří své ochranářské zkušenosti, dovednosti (např. systémové myšlení, schopnost spolupráce a rozhodování, tvořivost a další). EO probíhá na třech úrovních: místní (resp. okresní) kola (nepovinné), krajská kola a národní kolo.