Jarní kolo certifikační komise regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, tentokrát s pořadovým číslem 18, proběhlo v Podblanickém ekocentru a uděleny byly celkem dva nové certifikáty a dalším dvěma byla obnovena platnost.

Pan Milan Červenka certifikační komisi představil své výrobky z kamenů, které nasbíral po celém geoparku Kraj blanických rytířů. Mezi hlavními byl například hadec, díky kterému nám na Podblanicku roste i endemitní kuřička hadcová, nebo blanická ortorula, jež tvoří i bájný Velký Blaník. Každý výrobek je opatřen informacemi o původu i příběhu daného nerostu. Práce pana Červenky je krásnou ukázkou, jak takříkajíc z obyčejného kamene vytvořit něco estetického, a zároveň typického pro region. Díky jeho aktivitám navíc není třeba kupovat mnohdy nekvalitní kamenné produkty

Druhý certifikát, tentokrát pro regionální zážitek, získala Komentovaná prohlídka paraZOO pro hendikepovaná zvířata. Návštěvníci se během ní seznámí s živočišnými druhy žijícími na Podblanicku a zároveň si poslechnou smutné příběhy místních obyvatel, kteří právě díky paraZOO dostali svou druhou šanci. Důležitým prvkem prohlídky je také představení možné prevence, jak zraněním těchto živočichů předcházet.

Po dvouletém užívání regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® o její obnovu zažádali paní Vlasta Tichá pro Keramiku z Dojetřic a pan Jiří Holejšovský z Chmelné pro cibuli a kořenovou zeleninu.

Značky v čele s Asociací regionálních značek, z. s. podporují nejen místní producenty, ale také lokální ekonomiku a turismus, protože i regionální výrobky, služby a zážitky dělají Kraj blanických rytířů silnější.

V případě zájmu o informace k udělování certifikátů neváhejte kontaktovat regionální koordinátorku.