Ekologická olympiáda

Český svaz ochránců přírody Vlašim zve studenty středních škol na 25. ročník středočeského kola Ekologické olympiády, která se uskuteční ve Vlašimi ve dnech 20. – 21. 9. 2019.

Téma 25. ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2019/20 bude zveřejněno v průběhu roku 2019.

Fotogalerie z 24. ročníku k prohlédnutí zde: 

https://csopvlasim.rajce.idnes.cz/Ekologicka_olympiada_2018_2019Ekologická olympiáda má v České republice dlouholetou tradici a je organizována s podporou MŠMT ČR (soutěž typu B). Jejím cílem je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o ekologii a praktickou ochranu přírody.

Olympiády se účastní tříčlenná soutěžní družstva studentů středních škol. V teoretické části družstva prokazují své znalosti v ekologii a ochraně přírody (např. ekologické pojmy, stav životního prostředí v Čechách a ve světě, globální ekologické problémy, právní normy na ochranu přírody, poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub apod.), praktická část probíhá přímo v terénu a studenti v ní prokazují své ochranářské zkušenosti, dovednosti (např. systémové myšlení, schopnost spolupráce a rozhodování, tvořivost a další). Vítězové postupují do národního finále.

Všem účastníkům bude uhrazeno jízdné z místa bydliště (viz informační list níže). Účastnický poplatek pro celé družstvo včetně pedagogického doprovodu je 1200 Kč. Podrobnější propozice soutěže s přihláškou jsou k dispozici níže ke stažení nebo na www.ekolympiada.cz. Upřesňující informace budou sděleny přihlášeným na začátku září 2019.
Téma 25. ročníku Ekologické olympiády bude zveřejněno zde a na webu soutěže.

V případě, že jste se rozhodli vyslat soutěžící z Vaší školy, zašlete nám co nejdříve úplně a čitelně vyplněnou přihlášku potvrzenou statutárním zástupcem školy, nejpozději však do 6. 9. 2019.

Za organizátory se na setkání s Vámi a Vašimi studenty těší
Jiří Pavelka, koordinátor středočeského kola EO

 

Ekologická olympiáda je soutěž určená studentům středních škol. Jejím hlavním cílem je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o poznávání a ochranu přírody a vše, co s ní souvisí, a podnítit jejich ekologické myšlení a jednání. Probíhá po celé republice v několika regionálních kolech, která jsou završena kolem národním.

Regionální kolo soutěže pro Středočeský kraj koordinuje ZO ČSOP Vlašim. Středočeské kolo probíhá vždy některý pátek a sobotu v druhé polovině září. Soutěž se skládá z teoretické části (test, poznávání rostlin, živočichů, minerálů, hornin a hub) a ze dvou praktických částí, které obvykle probíhají přímo v terénu. V posledních letech bývá zvoleno nějaké ústřední téma (např. les, voda, nepůvodní druhy organismů v naší přírodě, ochrana zvířat, atd.). Vítězné družstvo postupuje do národního kola, které probíhá na jaře následujícího kalendářního roku.

 


Více informací získáte na emailové adrese jiri.pavelka@csop.cz .

Pro pedagogický doprovod studentů je obvykle během olympiády připraven seminář, kde mohou získávat nové poznatky a dovednosti.


Ekologickou olympiádu podporují: Středočeský kraj, Lesy České republiky, s. p., MŠMT, Město Vlašim, a CHKO Blaník.


 

 

Partneři:


Texty sborníků a zadání z minulých ročníků ekologické olympiády:    


Soubory ke stažení