Těší nás velký zájem o příměstské tábory v paraZOO, a proto přicházíme s nabídkou termínů pro rok 2022. ParaZOO v letošním roce přivítá tři turnusy táborníků, kteří se nebojí přidat ruku k dílu a pomoci zraněným zvířatům z volné přírody. Kdy turnusy proběhnou a jak je možné se přihlásit? Podrobnosti zjistíte na této adrese: Příměstský tábor v paraZOO – Podblanické ekocentrum (podblanickeekocentrum.cz). Upozorňujeme, že přihlašování bude spuštěno 19. ledna v 19.00 hodin. Na dříve doručené přihlášky nebude brán zřetel.