Zájemcům o pobytové táboření přinášíme nabídku účasti na pobytovém letním táboře u Nemíže. Proběhne od 2. do 10. července 2022 a je určený pro táborníky od 8 do 15 let. Jaké je letošní téma a jak se na tábor přihlásit zjistíte zde:  Pobytový letní tábor – Podblanické ekocentrum (podblanickeekocentrum.cz). Upozorňujeme, že přihlašování bude spuštěno 19. ledna v 19.00 hodin. Na dříve doručené přihlášky nebude brán zřetel.