Konference EVVO – Ze života starých stromů

Konference EVVO – Ze života starých stromů2024-02-07T16:07:26+01:00

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně Středočeskou konferenci k environmentální výchově pro pedagogy  všech typů škol. Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji.

XXII. Středočeská konference k environmentální výchově proběhne 10. listopadu 2022 ve vlašimské paraZOO.

Součástí konference jsou dílny pro pedagogy, které mají omezenou kapacitu, proto si včas rezervujte termín a o vašem zájmu nám dejte vědět.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás!

Přihlásit se můžete do 4. listopadu.

v souvislosti s onemocněním COVID-19 je také na této akci nezbytné dodržovat hygienická opatření:

  • Vstup na akci není povolen osobám vykazujícím příznaky onemocnění COVID-19.
  • Vstupem na akci nám dáváte najevo, že splňujete alespoň jednu z podmínek Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Tedy že:
  • jste absolvovali PCR test s negativním výsledkem před méně než 7 dny
  • jste absolvovali POC (antigenní) test s negativním výsledkem před méně než 3 dny
  • jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny
  • máte doklad o ukončeném očkování na COVID-19 před více než 14 dny

Při registraci na místě a v jídelně budete potřeobovat doklad o jedné z výše uvedených variant (test, očkování, potvrzení od lékaře).

V případě restriktivných opatření konference proběhne on-line s omezeným počtem dílen, které budou slučitelné s distanční formou konference.

Další informace na:

731 662 549, případne pište na evvo@csop.cz

Program konference

9.00 – slavnostní zahájení
9.15 – prezentace EVVO v kraji
10.15 – přestávka na občerstvení
10.30 – 1. blok dílen
12.00 – přestávka na oběd
13.00 – 2. blok dílen
14:30 – přestávka
14:45 – 3. blok dílen
16:15 – slavnostní zakončení

Dílny

Les ve škole, škola v lese (Jan Froněk – TEREZA)

V této dílně si vyzkoušíme několik aktivit ze sady programu Les ve škole, které jsou hojně využívány i pedagogy MŠ. Seznámíme se se zvědavou lesní ponožkou a spolu se skřítky prozkoumáme zajímavosti lesa z pohledu jeho obyvatel. Prozkoumáme kondici lesa a vyzkoušíme si i několik experimentů pro pochopení toho, jak se organismy přizpůsobují stanovištním podmínkám.

Dílna je vhodná pro pedagogy v MŠ a bude probíhat venku za každého počasí.

Tobiášův strom – ukázka venkovní výuky (Jiří Nešpor – Lipka)

Dílna představí učební cyklus v předmětech přírodověda a přírodopis tematicky zaměřený na strom jako živý organismus i biotop, účastníci si vyzkouší několik senzitivních her, badatelsky laděné zkoumání a vyvozování souvislostí. Výuka volně využívá příběhu z knihy Život ve větvích.

Doporučeno pedagogům 4 – 6. tříd.

Náš strom (projekt týmu z MŠ Velíšska)

Ukázky projektových aktivit v duchu místně zakotveného učení.

Dílna je vhodná pro pedagogy v MŠ.

Jak na ekologii se žáky ve škole, aby pro ně byla zajímavá? (Martina Fialková – gymnázium Vlašim)

Jaké metody výuky jsou vhodnější a které méně? Jak může pokus pomoci porozumět přírodě, a tím přispívat k vytváření vztahu a odpovědnosti k životnímu prostředí? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Hlavně se ale můžete těšit, že si zkusíte některé experimenty, které lze provést na zahradě, venku i ve škole. Sami je pak můžete rovnou vyzkoušet ve výuce.

Dílna je určena pro všechny, kteří s dětmi rádi experimentují a chtějí využít předností této metody ve vzdělávání dětí.

Dva talíře podzimu (Tomáš Potfaj – ČSOP Vlašim)

Dílna umožní účastníkům nasát jedinečnou podzimní atmosféru ve které si představíme možnosti využití zážitkové pedagogiky a pobavíme se o významu prožitku pro motivaci a učení. Tématicky své talíře naplníme nejenom plody stromů a keřů z našeho okolí, ale i společnými zážitky.

Dílna je vhodná pro pedagogy vyšších ročníků.

Exkurze na cílové území projektu „Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice“ (Karel Kříž – ČSOP Vlašim)

Program bude zaměřen na ukázky tvorby biotopů pro ohrožené druhy vázané na staré dutinové stromy. V rámci programu vám představíme nové trendy v ochraně přírody včetně ukázky původních a náhradních biotopů.

Program je vhodný pro pedagogy vyšších stupňů škol.

Mimo dílny budete mít možnost si s lektory zkusit několik simulačních her a pobavit se o možnostech jejich využití ve výuce.

Lektoři

Jan Froněk

Pracuje ve vzdělávacím centru TEREZA jako lektor a metodik programu Les ve škole. Jako malý samozřejmě chtěl být popelářem a pilotem. Kromě toho ale také lesníkem. Profesní cesty jej sice později vedly oklikou přes andragogiku, pedagogiku či koučování, nakonec se však vnořily do Lesa. Těší jej, že každý den věnuje tomu, aby děti les poznávaly a získávaly k němu vztah.

Jiří Nešpor

je pedagogickým pracovníkem na Lipce v Brně. Vedle výukových programů, kroužků, výprav a táborů se věnuje lektorování seminářů pro pedagogy, konzultacím a mentoringu ve školách, školení lektorů environmentální výchovy a pedagogů volného času.

Martina Fialková

Na gymnáziu Vlašim učí biologii a chemii.

Karel Kříž

V ČSOP Vlašim vede středisko Péče o přírodu a krajinu. Mimo jiné je garantem celostátního programu Ohrožené druhy dřevin.

Tomáš Potfaj

V ČSOP Vlašim vede Podblanické ekocentrum. Jinak se rád věnuje vedením vícedenních akcí s propracovanou dramaturgii. V praxi jsou to zejména terénní programy, tábory a exurze ve kterých využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Tato konference je podpořena grantem z Norských fondů a probíhá pod záštitou Středočeského kraje.

Předchozí ročníky konference

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4/2021

Přejít nahoru