Za příběhy krajiny – XXIII. krajská konference EVVO

Za příběhy krajiny – XXIII. krajská konference EVVO2024-02-07T15:47:20+01:00

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně Středočeskou konferenci k environmentální výchově pro pedagogy  všech typů škol. Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji.

XXIII. středočeská konference k environmentální výchově pod názvem

Za příběhy krajiny

proběhne 9. listopadu 2023 ve vlašimské paraZOO.

Česká republika je bohatá na území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví, kterého by byla škoda přehlížet. Pro barvité příběhy nemusíme chodit do filmových studií za oceán. Stačí se zastavit, rozhlédnout, porozumět a tyto příběhy šířit dál.  Letošním tématem konference bude krajina a neživá příroda a vše co s ní souvisí. To zdaleka není jen zkamenělá minulost, ale i příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území.

Součástí konference jsou také praktické a inspirativní dílny pro pedagogy, které mají omezenou kapacitu, proto si včas rezervujte termín a o vašem zájmu nám dejte vědět.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás!

Přihlásit se můžete zde.

Další informace na:

731 662 549, případne pište na evvo@csop.cz

Program konference

9.00 – slavnostní zahájení
9.10 – prezentace novinek EVVO v regionu
– Národní geopark Kraj blanických rytířů (Kateřina Červenková)
– Geoškoly (Luboš Gardoň / Pavla Staňková)
– Muzeum Českého krasu Beroun (Pavel Bokr)
– geopark Muzeum Říčany (Jana Švandová)
– Pouť (Milan Bárta)
– Planeta Hlinsko (Jan Doucek)
10.30 – přestávka
10.45 – Hra o klima
11.45 – *1. blok dílen
13.00 – přestávka na oběd
13.45 – *2. blok dílen
15.00 – přestávka
15.15 – *3. blok dílen
16.30 – zakončení konference

Pozvánka na konferneci ke stažení

Dílny

Jak vzniká krajina (Jana Švandová – Muzeum Říčany)

Dílna plná pokusů, které objasňují provázanost hornin a vznik jednotlivých složek krajiny. Ukázka rolové hry s otázkami aktuálních společenských témat spojených s geologií (kdo ovlivňuje antropogenní změny naší krajiny). Dají se uplatnit vhodné způsoby chování a komunikace na řešení neshod či konfliktů s druhými lidmi? Představíme vybrané části programů, které realizujeme v geologickém parku Říčany a v terénu v okolí Říčan.

Dílna je vhodná pro pedagogy v ZŠ a SŠ

Pouť (Milan Bárta – ZŠ a MŠ Okna)

Je možné využít krajinu ke komplexnímu vzdělávání, nebo je to jen ztráta času? Fenomén poutě jako vzdělávacího rámce.

Dílna je vodná pro pedagogy ZŠ

Využití IT a her ve výuce přírodních věd  (Pavel Bokr – Muzeum Českého krasu)

Lektor představí on-line aplikace, které vedou k aktivnímu zapojení všech žáků, okamžitému získání zpětné vazby i efektivnější výuce nejen geologických témat. Dále představí příklady konkrétních úkolů z oblasti geologických věd s využitím ICT, do kterých se jako žáci budou moci zapojit sami vyučující. Právě díky vhodně zvoleným úkolů a aktivnímu zapojení každého žáka či studenta dochází k pochopení základních principů, aniž by bylo třeba rozsáhlejších výkladů. Nahlédneme také do geologických poměrů v populární hře Minecraft, aby i běžní vyučující viděli geologické poměry a mohli své žáky při vhodných příležitostech upozornit na zásadní faktické nesrovnalosti.

Zkamenělé příběhy (Pavel Bokr – Muzeum Českého krasu)

Lektor představí přehledné materiály určené k výuce geologie, které místo složitého názvosloví směřují přímo k pochopení základních geologických principů a procesů ve vzájemných souvislostech. S jejich pomocí si pak účastníci prakticky vyzkouší objevování geologické minulosti zapsané v různých druzích hornin. Smyslem nebude správné určení názvu horniny, ale úvahy o tom, co o naší geologické minulosti můžeme ze vzorků vyčíst a co si mohou prakticky vyzkoušet žáci na základních a středních školách.

Jak vznikne dlažební kostka (Jan Doucek – Národní geopark Železné hory)

Vydáme se za historií kamenictví a podíváme se pod pokličku užité geologie, jak se postupně blok žuly promění například v dlažební kostku.

Dílna je vhodná pro učitele 2. stupně ZŠ

Po čem teče naše řeka? (Michal Nekl – Národní geopark Kraj blanických rytířů)

O tom, jaký má geologie vliv na krajinu, na nás, a také o pestrosti kamenů a o tom, proč je dobré znát základní principy a souvislosti. V rámci dílny budete mít možnost si vybrousit vlastní vzorek horniny.

Dílna je vhodná pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ

Lektoři

Milan Bárta – ZŠ a MŠ Okna

Milan Bárta, milovník svatojakubských cest, kopců a geocachingu. Dvacet dva let učil na gymnáziu biologii a chemii. Když jeho učitelskému plamenu začalo scházet palivo, odešel učit na vesnickou malotřídku. Nadšení malých dětí ho zase nakoplo k novým věcem, třeba k putování s padesátkou dětí po Česku.

Pavel Bokr – Muzeum Beroun / ZŠ Králův Dvůr

Jako geolog a současně učitel rád prezentuje své vzdělávací materiály či tipy na aktivity. Působí na ZŠ Králův Dvůr a současně pracuje jako vzdělávací pracovník v Muzeu Českého krasu v Berouně, kde vytváří a realizuj geologické vzdělávací programy, přednášky a exkurze. na téma šutry byly překvapivě zajímavé: ’20 z 10 mega super, to je moc, moc hustý, mega najetý, jeden z nejlepších učitelů, které jsme kdy měli,’“

Jan Doucek Národní geopark Železné hory

Původně vystudovaný paleontolog se již na studiích dostal k tématu aktivní popularizace geologie. Díky působení ve společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. stál u zrodu Národního geoparku Železné hory a pod jeho hlavičkou se v roli manažera podílí na vzdělávacích, popularizačních a vědeckých aktivitách nejen na území Železných hor. Jako předseda Asociace geoparků ČR se snaží propagovat český geoturismus nejen v Česku, ale i ve světě.

Michal Nekl – Národní geopark Kraj blanických rytířů

Věnuje se popularizaci geologického dědictví regionu a vede geologické exkurze. Je autorem 3D geologické mapy v areálu ZŠ Louňovice pod Blaníkem.

Jana Švandová – Muzeum Říčany

je koordinátorkou akcí, geoložkou a lektorkou geologických programů. Jejím hlavním a zároveň nejoblíbenějším pracovištěm je Geopark Říčany, kde žákům, pedagogům a veřejnosti s nadšením odhaluje taje hornin, minerálů i vyhynulých živočichů. Jako členka České astronomické společnosti se ráda zabývá také astronomií a kosmonautikou. Je autorkou Astrostezky Říčany.

Tato konference probíhá pod záštitou Středočeského kraje. Partnerem konference je Ministerstvo Životního prostředí a síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

logo

Předchozí ročníky konference

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4/2021, 11/2021, 2022

Přejít nahoru