Ze života starých stromů – konference EVVO

Ze života starých stromů – konference EVVO2024-02-06T18:28:16+01:00

V Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim proběhla každoroční Středočeská konference k environmentální výchově pro pedagogy všech typů škol. XXI. ročník byl zaměřen na téma Starých stromů a život kolem nich.

Tento ročník konference se nesl v duchu podpory starých stromů v krajině. Nejenom staré stromy, ale i druhy na ně vázané podporuje projekt „Ze života starých stromů“, který je podpořen grantem „Norských fondů – společně pro zelenou Evropu“ a počítá v aktivitách i se zapojením škol a pedagogů. Právě proběhlá konference se nesla v duchu starých stromů a možnosti jejich využití pro výuku a další osvětu – tentokrát žáků.

Konferenci otevřela paní radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, Mgr. Jana Skopalíková, která poskytla i záštitu nad touto konferencí. Úvodní blok konference byl vyhrazen novinkám z oblasti EVVO. Aktivity Ministerstva životního prostředí představila Jitka Burianová, Markéta Strouhalová ze ZŠ Magic Hill v Říčanech představila projekt školní farmy v jejich škole, Podblanické ekocentrum i Vodní dům nabídly školám své projekty a aktivity v oblasti vzdělávání.

Druhá část konference obsahovala programové bloky zaměřené na staré stromy a dřevo. Jan Froněk nabízel inspiraci a své zkušenosti z výuky venku a sázení a péči o školní les, Martina Fialková z Gymnázia Vlašim se zaměřila na praktické pokusy z oblasti výuky chemie a biologie, Karel Kříž vedl vycházku do vlašimského zámeckého parku a poskytoval odborný výklad a nabídl vhled do problematiky stabilizace populace Páchníka hnědého, Jiří Pavelka vedl dílnu pro učitele mateřských škol, která byla zaměřena na polytechnickou výchovu, Eva Albertová se podělila o své zkušenosti s vedením simulačních her a jejich využití ve školní výuce. Tomáš Potfaj vedl hned tři dílny první byla určena především pro pedagogy mateřské školy, kdy předával zkušenosti z projektu MŠ Velíšské „Náš strom“ a jak to může posílit vztah těch nejmenších dětí k přírodě. Dva talíře podzimu byl seminář plný inspirace a prožitkových aktivit, které pomáhají dětem si nejen lépe vštípit učivo, ale také si učení užívat naplno.

Jsme rádi, že se konference zúčastnili pedagogové ze Středočeského kraje, byť v nižším počtu než v předchozích letech. Těšíme se na další ročník této konference ať prezenčně nebo online, podle toho, co nám rok 2022 přinese.

Konference proběhla 11. listopadu 2021 a jeji opakování pak o rok později 10. 11. 2022 ve Vlašimi.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás v příštích letech!

Tato konference byla podpořena grantem z Norských fondů a proběhla pod záštitou Středočeského kraje.

Předchozí ročníky konference

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4/2021

Přejít nahoru